ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน

IMG_1677
              รพ.สต.ตาดใหญ่ ออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนบ้านดอนชาด และโรงเรียนบ้านดอนดู่ โดยนางสาวลัดดาวรรณ กอมณีย์ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน) และนางสาวชใบพร ชีชาเชตุ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม  2556 ซึ่งได้ทำการตรวจสุภาพเบื้องต้นและบันทึกในสมุดตรวจของนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพแก่นักเรียน การแปรงฟัน/รักษาความสะอาดในช่องปาก การดูแลรักษาบาดแผลขนาดเล็กในจุดที่ไม่สำคัญด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง การกำจัด/ระวังเหา
a1
a3
a4
a2
IMG_1686

อ่านข่าว