ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกวด อสม.ระดับจังหวัด ประจำปี 2557

DSC_3548

                  เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 2556 นพ.ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านข่าว