ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ติดตามผล อสม.นักจัดการสุขภาพ

DSC_6488
                  เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2556 นายเสถียร  บัวเขียว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะ ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพ ในเขตพื้นที่ รพ.สต.ตาดใหญ่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย อสม.ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้

อ่านข่าว