ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รับการตรวจทานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

1
               บ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรีเจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล ประธานการสอบทานตัวชี้วัดประจำกระทรวงสาธารณสุข (ค.ต.ป.) และคณะ รับฟังบรรยายสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายบัญชา สรรพโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 

อ่านข่าว