ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจ ภาวะอ้วน

19
                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจ ภาวะอ้วนขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดบ้านดอนดู่ ตำบลห้วย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมในปี 2557  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเน้นกิจกรรม 3อ.2ส.  ซึ่งการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ได้ผลและเกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคในอนาคต  เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557

            7
               วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557 ) โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ มีภูมิต้านทานโรคต่ำ มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มีโอกาสที่อาการจะรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคนทั่วไป และอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งได้ดำเนินการฉีดให้ 7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี ได้แก่ (1.) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง มะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติด

อ่านข่าว