ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รพ.สต.ตาดใหญ่เดินหน้า เร่งรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกกำจัดยุงลายให้สิ้นซาก

DSC_5503
             เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2556  นายประยุทธ  โพธิหอม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ควบคุมโรคไข้เลือดในพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)ในเขตรับผิดชอบของ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 DSC_5540
        โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2556  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นักสุขภาพครอบครัว(นสค.) เยี่ยมติดตามผู้ป่วย

DSC_5495
                           นักสุขภาพครอบครัว(นสค.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยพักฟื้นหลังจากการผ่าตัด เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2556 ณ บ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10  และบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11  ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่รพ.สต.ตาดใหญ่ร่วมสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย

DSC_5485
          เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตพื้นที่โรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่บ้านสว่างใต้หมู่ที่ 3 บ้านนาผางหมู่ที่ 2 ,6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออก

             เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ พร้อมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ร่วมกันพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ในพื้นที่บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ   

อ่านข่าว