ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 DSC_5540
        โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2556  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาในเขตพื้นที่ 4 หมู่บ้าน  และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
P1170998
DSC_5533 
P1170984
DSC_5536
DSC_5553
DSC_5551

อ่านข่าว