ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่รพ.สต.ตาดใหญ่ร่วมสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย

DSC_5485
          เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตพื้นที่โรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่บ้านสว่างใต้หมู่ที่ 3 บ้านนาผางหมู่ที่ 2 ,6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย
ทั้ง 3 หมู่บ้าน การสำรวจครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ,รพ.สต.นาผาง, รพ.สต.โนนงาม และหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดมุกดาหารให้ความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสภาพเครื่องพ่นตลอดการใช้งาน

อ่านข่าว