ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสอบปลาตายผิดปกติ

Picture 139              
                 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ว่ามีปลาตายในลำห้วยตาเทียว ซึ่งเป็นลำห้วยที่แยกมาจากอ่างเก็บน้ำหินกอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา ไหลผ่านบ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 และบ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10 หลังได้รับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวัตรชัย ฉลาดเลิศ

ป้ายแสดงความยินดี ทวัตรชัย ฉลาดเลิศ

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นายทวัตรชัย ฉลาดเลิศ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2557 สาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป

อ่านข่าว