ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสอบปลาตายผิดปกติ

Picture 139              
                 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ว่ามีปลาตายในลำห้วยตาเทียว ซึ่งเป็นลำห้วยที่แยกมาจากอ่างเก็บน้ำหินกอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา ไหลผ่านบ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 และบ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10 หลังได้รับ
แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบปลาลอยขึ้นบริเวณผิวน้ำจำนวนมาก น้ำในลำห้วยเป็นสีขาวขุ่น มีกลิ่นเห็นคล้ายมันสําปะหลังเน่า มีประชาชนจำนวนหนึ่งมาจับปลาที่ใกล้ตายเพื่อนำไปประกอบอาหาร สอบถามคนในชุมชนไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้ รพ.สต.ตาดใหญ่ได้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่อย่ารับประทานปลาจนกว่าจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุให้แน่ชัดก่อน และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุ เบื้องต้นเทศเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ และปลาส่งตรวจหาสาเหตุต่อไป
Picture 127
Picture 130
Picture 147
Picture 160
SAM_6328
Picture 159
Picture 123
Picture 131อ่านข่าว