ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวัตรชัย ฉลาดเลิศ

ป้ายแสดงความยินดี ทวัตรชัย ฉลาดเลิศ

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นายทวัตรชัย ฉลาดเลิศ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2557 สาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป

อ่านข่าว