ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

มหกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2557

                 1
                 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วย  ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  2557” โดยมีนายเสียร  บัวเขียว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อ่านข่าว