ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเมินมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

        DSC_3957
       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 09.20 น.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้รับการประเมินการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  คณะกรรมจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา   โดยมี รศ.รณรุทธ์ บุตรแสนคม ประธานคณะกรรมการในการประเมินและคณะร่วมให้การประเมิน  ซึ่งได้มีการประเมินงานตามกรอบในการดำเนินงานและวัดความสำเร็จของงานสุขศึกษา ประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 39 เกณฑ์ โดยมีนายประยุทธ โพธิหอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน

DSC_3948
DSC_3954
DSC_3946
DSC_3949

ภาพ : นายสุระศักดิ์  กาเผือก
ข่าว : นายอนุสรณ์  ไถวสินธุ์

อ่านข่าว