ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557

2
                  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายทวัตรชัย  ฉลาดเลิศ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านตาดใหญ่ ตัวแทน อสม.เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  เป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต/ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในสาขา  การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ณ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ออกหน่วยคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

Picture 036
                 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ออกให้บริการตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง และเบาหวาน (รอบแรก) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ 

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ปี 2556

Picture 076
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตาด ซึ่งมีนายดุสิต  โสมรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วย เป็นประธานใน

อ่านข่าว