ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557

2
                  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายทวัตรชัย  ฉลาดเลิศ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านตาดใหญ่ ตัวแทน อสม.เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  เป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต/ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในสาขา  การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ณ
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  8 จังหวัดขอนแก่น โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการคัดเลือก อสม. โดยมีนพ.นิทัศน์  รายยวา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เดินทางมาเป็นประธานในพิธี    นายทอง  ศีละวงษ์  นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กล่าวต้อนรับ  และนายวัฒนา  โพธา ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  8 เป็นผู้กล่าวรายงาน   ซึ่งมีตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)แต่ละจังหวัดรวม 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 10 สาขา กว่า 200 คน  เข้าร่วมประกวดการคัดเลือกในครั้งนี้ และผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมในงานนี้กว่า 2,000 คน  ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่นของแต่ละจังหวัด
22
3
4
5
6
7
10
9
8
11
12 
ภาพ/ข่าว : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์

อ่านข่าว