ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากสัญจร

Picture 013
                    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับ ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก เพื่อป้องกันโรคทันตกรรมสำหรับเด็ก และประชาชนทั่วไป ในบ้านดอนชาด  หมู่ที่ 9 ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ
มหกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  2557 จากการสันบสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ ตำบลห้วย ประจำปี  2557 และมีแผนออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก ทุกเดือนในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่
Picture 017
Picture 018 
Picture 019
Picture 021
Picture 024
ภาพ : ลัดดาวรรณ กอมณีย์
ข่าว : อนุสรณ์ ไถวสินธุ์

อ่านข่าว