ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

ติดต่อเรา


สานที่ตั้ง :โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาดใหญ่  ต.ห้วย 
               อ.ปทุมราชวงศา   จ.อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์  37110 
Tel.       : 088-58902705
E-mail   : tatyai_205@hotmail.com

อ่านข่าว