ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คาราวานตรวจสุขภาพเชิงรุก ตำบลห้วย ปี 2557

2
                           กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้ร่วมกันจัดโครงการ "คาราวานตรวจสุขภาพเชิงรุก ตำบลห้วย ปี 2557 "  ซึ่งออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทั้งตำบล จำนวน 13 หมู่บ้าน มีการให้บีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตรวจสุขภาพช่องปาก และการตรวจคัด

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

DSC_7122
               วันนี้ (10 ก.พ.2557) ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายกายภาพบำบัด ฝ่ายทันตกรรม งานสุขภาพจิตและยาเสพติดออกให้บริการตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ซึ่งมีการตรวจคัดกรอง ภาวะเบาหวาน

ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากสัญจร

Picture 013
                    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับ ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก เพื่อป้องกันโรคทันตกรรมสำหรับเด็ก และประชาชนทั่วไป ในบ้านดอนชาด  หมู่ที่ 9 ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ

อ่านข่าว