ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน

IMG_1677
              รพ.สต.ตาดใหญ่ ออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนบ้านดอนชาด และโรงเรียนบ้านดอนดู่ โดยนางสาวลัดดาวรรณ กอมณีย์ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน) และนางสาวชใบพร ชีชาเชตุ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) เมื่อวันที่ 26

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชาวอำเภอปทุมราชวงศารณรงค์หยุดโรคไข้เลือดออก

DSC_6051           
เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายวรพจน์ อุปนิสากร ปลัดอาวุโสอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ Big cleaning Day พร้อมกันทุกหมู่บ้านในอำเภอปทุมราชวงศา โดยมี นายอุเทน ชัยวงศ์ สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศาในนามผู้จัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี พร้อมกันนี้ภาคีเครือข่ายทุก

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QC Sample) อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ

DSC_5883
            เจ้าหน้าที่ห้องห้องปฏิบัติการ (Lab) โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ออกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QC Sample) อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ (Lab) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญลงตรวจเยี่ยมพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.ตาดใหญ่

 DSC_5870             
         เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2556  นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยียมการดำเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System ; DHS)  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา โดยมี นายอุเทน ชัยวงศ์ สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา, นายแพทย์สมชาติ  อาจกมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา

ประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

DSC_5784
             นายสมาน  พรรณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเข้าประชุมชี้แจ้ง เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) กลุ่มสายงานวิชาชีพ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

             mosketo      
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้ ระบาดรุนแรง พบยอดผู้ป่วยทั่วประเทศทะลุ 54,042 ราย เสียชีวิตแล้ว 62 ราย เพิ่มสูงกว่าปี 53 ที่โรคระบาดหนักสุด
วันที่ 27 มิถุนายน 2556  ผู้สื่อข่าวเผยสถิติล่าสุดของผู้ป่วยไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 สรุปรวมยอดผู้ป่วยทั่วประเทศมีจำนวน 54,042 ราย ในในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 62 ราย ซึ่ง ถือว่าปี 2556

อ่านข่าว