ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QC Sample) อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ

DSC_5883
            เจ้าหน้าที่ห้องห้องปฏิบัติการ (Lab) โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ออกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QC Sample) อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ (Lab) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุข ของหน่วยบริการ ปฐมภูมิ  ครั้งที่ 2/2556 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี ซึ่งผลการทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ (Lab) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐาน
DSC_5878
DSC_5881
DSC_5888 
DSC_5890
DSC_5879

อ่านข่าว