ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชาวอำเภอปทุมราชวงศารณรงค์หยุดโรคไข้เลือดออก

DSC_6051           
เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายวรพจน์ อุปนิสากร ปลัดอาวุโสอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ Big cleaning Day พร้อมกันทุกหมู่บ้านในอำเภอปทุมราชวงศา โดยมี นายอุเทน ชัยวงศ์ สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศาในนามผู้จัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี พร้อมกันนี้ภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน ทั้ง ตัวแทน อสม.ทุกหมู่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร ผู้นำชุมชน โรงเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้นปล่อยขบวนรถคาราวานรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ไปยังหมู่บ้านต่างๆ ใน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสร้างกระแสให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน ร่วมกันเฝ้าระวังดูแลคนในบ้านที่มีไข้ในช่วงวิกฤต ตลอดจนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่เพาะพันธ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 5ป.1ข. การรณรงค์ครั้งนี้นายประยุทธ โพธิหอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนำเจ้าหน้าที่และตัวแทน อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์
DSC_6061
1
2
3
4
5
6
7
8

อ่านข่าว