ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญลงตรวจเยี่ยมพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.ตาดใหญ่

 DSC_5870             
         เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2556  นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยียมการดำเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System ; DHS)  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา โดยมี นายอุเทน ชัยวงศ์ สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา, นายแพทย์สมชาติ  อาจกมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หน่วยงาน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ  และลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11  ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา   ซึ่งมี นายประยุทธิ  โพธิหอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในชุมชน  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนเทศบาลตำบลห้วย ครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ และ อสม.ร่วมให้การต้อนรับ  และนางอุมาพร โมลี ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้สรุปผลการดำเนินงานนักสุขภาพครอบครัว (นสค.)  และการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน พร้อมสะท้อนปัญหาทางด้านสุขภาพจากการดำเนินงานในชุมชนต่อคณะตรวจเยี่ยมได้รับทราบ พร้อมกันนี้ นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนชุมชนมีสุขภาพที่ดี
DSC_5809
DSC_5824
DSC_5835
DSC_5858
DSC_5867
DSC_5844
DSC_5862
ภาพ : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์ 
ข่าว : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์

อ่านข่าว