ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557

            7
               วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557 ) โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ มีภูมิต้านทานโรคต่ำ มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มีโอกาสที่อาการจะรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคนทั่วไป และอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งได้ดำเนินการฉีดให้ 7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี ได้แก่ (1.) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง มะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติด
เชื้อเอชไอวีที่มีอาการ (2.) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป (3.) ผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม (4.) ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (5.) เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี (6.) หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (7.) บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสัตว์ปีก ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ จำนวน 4 หมู่บ้าน มีกลุ่มเป้าหมายมารับบริการเป็นจำนวนมาก
2
6
2
3
10
4
8
11
5
9

อ่านข่าว