ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

DSC_5784
             นายสมาน  พรรณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเข้าประชุมชี้แจ้ง เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) กลุ่มสายงานวิชาชีพ
และกลุ่มสายสนับสนุนที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนกว่า 50 คน เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2556 ณ  ห้องประชุมสัตตบงกช  ชั้น ๒ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสสุขภาพตำบลตาดใหญ่เข้าร่วมประชุมจำนวน  5 คน
 DSC_5799DSC_5798DSC_5781DSC_5788DSC_5801DSC_5806DSC_5807DSC_5802

อ่านข่าว