ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

DSC_7122
               วันนี้ (10 ก.พ.2557) ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายกายภาพบำบัด ฝ่ายทันตกรรม งานสุขภาพจิตและยาเสพติดออกให้บริการตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ซึ่งมีการตรวจคัดกรอง ภาวะเบาหวาน
ขึ้นจอประสาทตา (Diabetic retinopathy screening) การมองเห็นของสายตา การตรวจเท้า การตรวจช่องปาก และการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน 4 หมู่บ้าน สามารถดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้กว่าร้อยละ 80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้
DSC_0002 
DSC_7118
DSC_7120
 DSC_0023
DSC_7164
DSC_0021 
DSC_0024
DSC_0026
DSC_7135
DSC_7125
DSC_7141
DSC_7192
DSC_7144
DSC_7147
DSC_7179
DSC_7152
DSC_7156
DSC_7158
DSC_7203
ภาพ/ข่าว : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์

อ่านข่าว