ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ปี 2556

Picture 076
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับกองทุนทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตาด ซึ่งมีนายดุสิต  โสมรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วย เป็นประธานใน
พิธีเปิดโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ได้รับความร่วมมือวิทยากรจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา   ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 80 คน จากทุกโรงเรียนในตำบลห้วย
Picture 012
Picture 014
Picture 015
Picture 030
Picture 042
Picture 046
Picture 050
Picture 053
ภาพ : ลัดดาวรรณ  กอมณีย์
ข่าว : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์

อ่านข่าว