ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก


Smoking copy - Copy
                         วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 ซึ่งมีการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557 โดยในกิจกรรมมีการออกสำรวจสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
และสำรวจร้านค้าพร้อมกับให้คำแนะนำในการจำหน่ายบุหรี่ให้ถูกต้อง พร้อมทั้ง มอบป้ายเขตปลอดบุรี่และสติ๊กเกอร์ในพื้นที่ทุกร้าน
DSC_3214

DSC_3109
DSC_3094
DSC_3122
DSC_3125
DSC_3116
ข่าว : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์
ภาพ : อุไร  ถีรโคตร

อ่านข่าว