ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รับการตรวจทานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

1
               บ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรีเจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล ประธานการสอบทานตัวชี้วัดประจำกระทรวงสาธารณสุข (ค.ต.ป.) และคณะ รับฟังบรรยายสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายบัญชา สรรพโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
นายอำเภอปทุมราชวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา นายกเทศมนตรีตำบลห้วย คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายประยุทธ โพธิหอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนิน และคณะเจ้าหน้าที่ อสม. ภาคีเครือข่ายในระดับตำบลร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ภาพ : สนัน  ปรือทอง
ข่าว : อนุสรณ์  ไถวสินธุ์
อ่านข่าว