ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกวด อสม.ระดับจังหวัด ประจำปี 2557

DSC_3548

                  เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 2556 นพ.ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมประกวด ทั้ง 10 สาขา  ของแต่ละอำเภอ และเจ้าหน้าที่/บุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมในงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่มีตัวแทน อสม.เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้จำนวน 1 คน คือ นายทวัตรชัย ฉลาดเลิศ ผู้เข้าประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด  สาขา  การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  โดยได้นำเสนอ กระบอกฉีดมือถือกำจัดยุง เป็นนวัตกรรมในการนำเสนอครั้งนี้
DSC_3507
DSC_3514
DSC_3537
DSC_3548
DSC_3571
DSC_3530
DSC_3562
DSC_3569

อ่านข่าว