ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รพ.สต.ตาดใหญ่เดินหน้า เร่งรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกกำจัดยุงลายให้สิ้นซาก

DSC_5503
             เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2556  นายประยุทธ  โพธิหอม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ควบคุมโรคไข้เลือดในพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่จำนวน  3 ราย และในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ได้ออกสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทั้ง 4 ชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออก
DSC_5499
DSC_5504
SAM_6075
DSC_5508
DSC_5524
SAM_6083
 DSC_5530
SAM_6109

อ่านข่าว