ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นักสุขภาพครอบครัว(นสค.) เยี่ยมติดตามผู้ป่วย

DSC_5495
                           นักสุขภาพครอบครัว(นสค.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยพักฟื้นหลังจากการผ่าตัด เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2556 ณ บ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10  และบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11  ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
DSC_5488
DSC_5496

อ่านข่าว