ข้อความต้อนรับวิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ยินดีต้อนรับ...

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออก

             เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ พร้อมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ร่วมกันพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ในพื้นที่บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ   
อ่านข่าว